preloader

Chào mừng đến với OrderCNY

bg-shape
Chính sách bảo mật
Điều khoản chính sách 2021-05-07
Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin quý khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Ordercny.com. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng. Ngay từ những ngày đầu thành lập ORDERCNY.COM đã phát triển những mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tôn trọng, chân thành và niềm tin.

Xem chi tiết
Điều khoản & Điều kiện
Điều khoản chính sách 2021-05-07
Điều khoản & Điều kiện

Các thông tin đăng tải trên website phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. Không nằm trong các loại thông tin mà Nhà nước cấm.

Xem chi tiết