preloader

Chào mừng đến với OrderCNY

bg-shape

Để giúp Quý Khách hàng dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nhẹ, cồng kềnh, ORDERCNY thông báo về Cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:

  1. Định nghĩa:

Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng.
Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

              Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/8000

  1. Quy định của ordercny.com
    Nếu cân nặng quy đổi lớn hơn cân nặng thực tế của kiện hàng, ORDERCNY sẽ tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi. 
    Nếu cân nặng quy đổi bé hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, 
    ORDERCNY tiến hành tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.
  2. ORDERCNY sẽ cân, đo kích thước thực tế của kiện hàng tại kho hàng trung quốc và sẽ áp dụng đúng Quy tắc tính phí trên mà không có trách nhiệm thông báo lại đối với mỗi đơn hàng cụ thể. Trường hợp muốn kiểm tra cách tính phí, khi nhận hàng. Khách hàng có thể đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức quy đổi, gửi hình ảnh xác thực kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của ORDERCNY (nếu cần)

      TRÂN TRỌNG!